Welcome to The Welsh Slate Shop

T | +44 (0) 7980 358 523

E | info@welshslateshop.co.uk

Company Profile...

The Welsh Slate Shop is a designer and manufacture of contemporary Welsh Slate products for the home and garden. Welsh Slate is a premier grade material, ideal for luxury and everyday accessorise in the home. The rustic natural feel of slate looks great in any home, from a historic stone dwelling to a modern contemporary house or apartment.

The slate we use is all from Snowdonia, North Wales, mostly from the McAlpine Ffestiniog Quarry (formerly known as the Oakely Quarry and Glodfa Ganol) and Cwt y Bugail in Blaenau Ffestiniog. On occasions we will also use slate from Bethesda. We never use imported Spanish or Chinese slate. By using local slate we help the local economy and by not importing the raw material we minimise the environmental impact. Every product is hand-cut and is not mass-produced.

We sell a range of products for around the house and each is completely unique from the next. Traditionally, placemats and coasters were the only non-construction product that were manufactured – but now there is much more. The most striking product is our wine racks – which often look more like a sculpture than a wine rack. We also make candle holders, cheeseboards and breadboards, and for the garden. All our products make ideal gifts.

Amdanom Ni...

Rydym ni yn ‘Slate Shop’ yn cynhyrchu cynlluniau cyfoes o lechi Cymreig ar gyfer y ty a’r ardd. Mae’r lechen wedi symud ymlaen o roi to ar adeiladau y byd i fod yn gynnyrch modern o safon uchel sydd yn ddelfrydol i’w ddefnyddio yn y cartref. Mae’r teimlad gwladol i lechen yn edrych yn dda mewn unrhyw gartref, o dy cerrig hynafol, i dy modern cyfoes.

Mae’r llechi a ddefnyddir yn dod o Eryri yng Ngogledd Cymru – y rhan fwyaf o Chwareli McAlpine (yr hen Oakley a Gloddfa Ganol) a Chwt y Bugail ym Mlaenau Ffestiniog. Nid ydym yn mewnforio llechi o wledydd fel Spaen, China a Brasil. Mae defnyddio cynnyrch lleol yn hybu yr economi lleol ac yn lleihau yr effaith ar yr amgylchedd. Mae’r gwaith hollti yn cael ei wneud a llaw.

Rydym yn gwerthu sawl math o gynnyrch i’r cartref, ac mae pob un yn unigryw. Yn draddodiadol, matiau bwrdd i roi o dan blatiau a gwydrau oedd yr unig bethau nad oedd yn adeiladol oedd yn cael eu gwneud, ond nawr mae llawer mwy. Y cynnyrch mwyaf trawiadol yw raciau poteli gwin – sydd yn gallu edrych fel cerfluniau. Hefyd mae cannwyllau, byrddau caws a bara, ac i’r ardd. Mae rhain i gyd yn gwneud anrhegion delfrydol.